Hva er et byggekort?

28 08 2009

Byggekort er et legitimasjonskort som bekriver hvem du er, hvem du jobber for og et bilde som kan gjøre deg gjenkjennelig. Det er påbudt for alle som som jobber i bygg og annleggsbransjen å bære et slikt kort.

Noe av grunnen til at dette ble innført  som et krav fra arbeidstilsynet, var for å unngå svartarbeid, samt sosial «dumping» av utenlandske arbeidstakere.

Byggekort kan bestilles på http://www.byggekort.no og det er arbeidstilsynet som sender ut byggekortene til de som bestiller. For å bestille byggekort så må det lastes opp passfoto, signatur og legitimasjon (pass, førerkort e.l), disse filene må redigereres og optimaliseres for at arbeidstilsynet skal kunne godkjenne søknaden.

Trenger du hjelp til å redigere å optimalisere og evt bestille kortene kan du ta kontakt med med Kontorfabrikken, de er dyktige til å hjelpe deg med byggekort.

Reklamer